Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων

Οι Δημοσκοπήσεις αποτελούν ένα σημαντικό, σύγχρονο επιστημονικό εργαλείο. Ανάλογα με το εύρος τους, τον τρόπο αλλά και τις ανάγκες του εντολέα/πελάτη χωρίζονται σε:

Τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις:
Με ειδικά επιστημονικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια και εκπαιδευμένο προσωπικό, η global customer sevices παρέχει την δυνατότητα για διεξαγωγή τηλεφωνικών δημοσκοπήσεων σε οποιοδήποτε δείγμα και σε κάθε δημογραφικό πλήθος. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας τα στοιχεία επεξεργάζονται ψηφιακά για την πιο αντικειμενική απεικόνιση των δεδομένων

Δημοσκοπήσεις με Κάλπη:
Με ειδικά επιστημονικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια και εκπαιδευμένο προσωπικό, η global customer services παρέχει την δυνατότητα για διεξαγωγή δημοσκοπήσεων με κάλπη ανάλογα τις ανάγκες του εντολέα. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας τα στοιχεία επεξεργάζονται ψηφιακά για την πιο αντικειμενική απεικόνιση των δεδομένων.

Ηλεκτρονικές Δημοσκοπήσεις:
Oι ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις αποκτούν επιστημονική αρτιότητα και τεχνολογική επάρκεια. global customer services καινοτομεί ανοίγοντας νέες δυνατότητας για την χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων ως εργαλείο καταγραφής τάσεων.

C A L L B A C K

Ρωτήστε μας και θα σας απαντήσουμε μέσα σε 24 ώρες. Όλα τα μηνύματα είναι εμπιστευτικά και δεν δίνονται στοιχεία σε τρίτους.

Σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!

Εισάγετε Ονοματεπώνυμο

Εισάγετε Τηλέφωνο

eXTReMe Tracker