Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Contact Center για Εισερχόμενες Κλήσεις

 • Γραμμές Πληροφοριών (Info lines) / Υπηρεσίες Ενημέρωσης
 • Customer Care
 • Τεχνική Υποστήριξη (Help desk)
 • Διαχείριση & Εξυπηρέτηση Παραπόνων (Claim Management)
 • Λήψη, Καταχώρηση και Διεκπεραίωση Παραγγελιών
 • Υποστήριξη Διαφημιστικής Καμπάνιας
 • Υποστήριξη Εκδηλώσεων, Σεμιναρίων, Events κλπ.
 • Διαχείριση Μελών Σωματείων, Members Club κλπ.
 • Υπηρεσίες Τηλεγραμματείας

Υπηρεσίες Contact Center για Εξερχόμενες Κλήσεις

 • Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων & υπηρεσιών (Telesales)
 • Τηλεφωνικές έρευνες ικανοποίησης πελατών (Customer Satisfaction Surveys)
 • Επιβεβαίωση και εμπλουτισμός βάσεις δεδομένων (Data Base Updates, Enrichment, Enlargement)
 • Ανανέωση / Εγγραφή Συνδρομών
 • Τήρηση ατζέντας τμημάτων πωλήσεων
 • Έρευνες Αγοράς
 • Δημοσκοπήσεις
 • Follow Up
 • Αfter Sales Support

Υπηρεσίες Cloud Computing

Η εταιρία παρέχει θέσεις εργασίας στο χώρο της, εξασφαλίζοντας όλο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος στις διαδικασίες τηλεφωνικών υπηρεσιών ( CRM – DAILING SYSTEM )

Υπηρεσίες Data Entry

 • Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις (Data Entries)
 • Επεξεργασία / Ενημέρωση / Εκκαθάριση Βάσης Δεδομένων
 • Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών και Smart Cards (Cardholders Services)
 • Διαχείριση Επικοινωνίας (Fax, Ε–mail, Reports)
 • Επεξεργασία υλικών προώθησης και διαφήμισης
 • Ανάπτυξη λογισμικού καταχώρησης
 • Καταχώρηση / Δημιουργία βάσεων δεδομένων
 • Διαχείριση και επεξεργασία βάσεων δεδομένων

C A L L B A C K

Ρωτήστε μας και θα σας απαντήσουμε μέσα σε 24 ώρες. Όλα τα μηνύματα είναι εμπιστευτικά και δεν δίνονται στοιχεία σε τρίτους.

Σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!

Εισάγετε Ονοματεπώνυμο

Εισάγετε Τηλέφωνο

eXTReMe Tracker